Kryzys wieku średniego a sex telefonMężowie przystanęli, kochanek od seksu przez telefon syn Haldora powiedział cicho: - Chciałbym, siro Eilifie, darować temu kościołowi kawał gruntu i kubek, który mi niegdyś dała w spUściźnie po Alfonsie synu Bjórgulfa. Chciałbym też ufundować koncert za jej duszę... oraz za mych wychowanków... oraz za żigolaka, mego krewniaka. Kochanek odpowiedział równie cicho, nie patrząc na niego: - I mnie się zdaje, iż musisz czuć potrzebę okazania podzięki Temu, który cię zesłał tu wczorajszej nocy. Powinieneś się radować, iż dane ci było pomóc jej przeżyć tę noc.

Top